Marino Parać, slikar
slikar, Marino Parać >>>

TONKO MAROEVIĆ O ZADNJIM RADOVIMA:

RADOVI IZ POSLJEDNJE FAZE NASTAVLJAJU SE NA PRETHODEĆA EMOTIVNA I MOTIVSKA ISHODIŠTA, DAKLE NA ZAVIČAJNU BRAZDU I NA ŠIRE SREDOZEMNE ORIJENTIRE. KORISTEĆI NATALOŽENO ISKUSTVO MARINO PARAĆ SVE SUVERENIJE OVLADAVA KADROM, OSOBITO U TEHNICI AKVARELA I GVAŠA, DAKLE U RADOVIMA KOJI PRETPOSTAVLJAJU IZRAVNOST I NEPOSREDNOST IZVEDBE.

OSLANJAJUĆI SE NA NAGONSKE REAKCIJE, NA SVJEŽINU RUKOPISA I ČISTOĆU KOLORITA, U NOVIJE JE VRIJEME OJAČALA SINTEZNOST I REDUKTIVNOST MARINOVIH PEJZAŽA, POGOTOVO - DA SE POIGRAMO RIJEČIMA - MARINA, ZA KOJE IMA EVIDENTNO UROĐENE SKLONOSTI.

DAKLE, ZACRTANA PUTANJA DOBILA JE NA ODREĐENOSTI I AUTORSKI PROFIL MARINA PARAĆA SVE JE PREPOZNATLJIVIJI.

 

 
 
 
AKTOVI
 
 
SLIKAR MARINO PARAĆ
>> SLIKAR NAŠEG JADRANSKOG MORA, UZMORSKIH KRAJEVA I VEGETACIJE
Masline s Luna, 2010., ulje na platnu, 400x500 mm
Suhozidovi i masline, 2010., akrilik, ulje na platnu, 400x500 mm
Masline iz gore - PREKO, 2010., akrilik, ulje na platnu, 400x500 mm
Stare masline, 2010., akrilik, ulje na platnu, 400x500 mm
Galebovi, 2009., kompozicija, akrilik, ulje na platnu, 1200x1000 mm
Galebovi, 2010., akrilik, ulje na platnu, 100x100 mm
Masline, 2010.,
 
Maslina, 2008., akrilik, ulje na platnu, 500x700 mm
Masline iz Preka, 2007., akrilik, ulje na platnu, 500x700 mm
Zov zavičaja, 2006/2007., akrilik na platnu, 700x1000 mm
Masline iz Preka, 2006/2007., ulje na platnu, 500x600 mm
 
Val, 2008., akrilik, ulje na platnu, 800x1000 mm
Školjić, 2007., akrilik, ulje na platnu, 400x700 mm
Trabakul, 2008., ulje na platnu, 400x500 mm
Koča, 2005., akrilik, ulje na platnu, 800x1000 mm
Barkarijol iz Preka, 2008., ulje na platnu, 400x500 mm
UVALA, 2007., akril, ulje na platnu, 400x700 mm
 
JEDRA, 2008., akril, ulje na platnu, 1000x1200 mm
JEDRA, 2008., akril, ulje na platnu, 600x500 mm
JEDRA, 2008., akril, ulje na platnu, 600x500 mm
 
Šipci, 2008., ulje na platnu, 400x500 mm
U buri, 2007., akrilik na papiru, 330x480 mm
 
Maslinik, 2006., akrilik, ulje na platnu, 1000x1200 mm
 
Maslina, 2005., ulje na platnu, 300x400 mm
 
   
Maslinik, 2006.,
akvarel na papiru, 330x480 mm
Solinska mlada maslina, 2005.,
akvarel na papiru, 196x280 mm
 
Bracera, 2005., akrilik, ulje na platnu, 400x500 mm
Hlap, 2005., akril, ulje na platnu, 500x700 mm
Školjić, 2006., ulje na platnu, 500x700 mm